O nas

Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Gdańsku jest dobrowolną, samorządną i mającą osobowość prawną organizacją spółdzielczą – utworzoną w roku 1991 przez spółdzielnie byłego województwa gdańskiego.

Zgodnie z prawem spółdzielczym i statutem Związku działalność na rzecz spółdzielni obejmuje:

  • przeprowadzanie lustracji ustawowych i odcinkowych,
  • badanie sprawozdań finansowych,
  • organizowanie działalności instruktażowej i szkoleniowej służb finansowo – księgowych i branżowych,
  • reprezentowanie interesów spółdzielni wobec organów administracji państwowej i samorządowej,
  • rozwijanie współpracy między spółdzielniami oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami spółdzielczymi w kraju i państwach UE.

W roku 2010 Związek zainicjował powstanie Pomorskiej Grupy Spółdzielczej, jako platformy do wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze wraz z późniejszymi zmianami.

ZRS „SCh” w Gdańsku reprezentuje Zarząd w składzie :

  • Mieczysław Woźniak – prezes zarządu
  • Andrzej Czaja – członek zarządu
  • Zbigniew Kołodziejczyk – członek zarządu

wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000195200.