Pomorska Grupa Spółdzielcza

pgs_logo

Historia

Integracja piekarń spółdzielczych występowała od początku istnienia Związku Rewizyjnego . Miała ona formę luźnych spotkań, gdzie wymieniano się doświadczeniami, przekazywano rady dobrych rozwiązań, konstruowano propozycje wpływania na politykę władz regionalnych i lokalnych oraz współpracowano w dziedzinie zakupów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom piekarń spółdzielczych 27-04-2010 Związek Rewizyjny w porozumieniu z Prezesami spółdzielni z Kalisk, Kartuz, Karsina, Kolbud, Krokowej, Sierakowic, Skórcza, Skarszew, Starogardu Gdańskiego, Wejherowa i Żukowa powołał Pomorską Grupę Spółdzielczą jako platformę do wymiany doświadczeń i rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako grupa piekarnie spółdzielcze zwiększyły swoją siłę negocjacyjną nie tylko wobec dostawców surowców podstawowych do produkcji . Od roku 2010 grupa co roku negocjuje ceny energii elektrycznej, flotowy zakup samochodów oraz ceny usług związanych z działalnością spółdzielni.

Cele

 1. Wzajemną pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych, – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 2. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Pomorskiej Grupy Spółdzielczej .
 3. Rozwijanie i utrwalanie dobrej marki Pomorskiej Grupy Spółdzielczej,budowanie prestiżu środowiska, promocja firm reprezentowanych przez członków PGS oraz propagowanie osiągnięć grupy.
 4. Podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania PGS jako atrakcyjnego partnera.
 5. Realizację inicjatyw w tworzeniu sieci współpracy na rzecz tworzenia regionalnych produktów.
 6. Podejmowanie działań promujących regionalne produkty.
 7. Czynny udział w inicjatywach członków PGS i podmiotów współpracujących w zakresie działań poprawiających wizerunek branży.
 8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń , konferencji branżowych spotkań, wystaw i wykładów o raz imprez okolicznościowych zmierzających do podniesienia jakości i poszerzenia oferty usług świadczonych przez członków PGS.
 9. Współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej wszystkich szczebli w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej stowarzyszonych podmiotów.
 10. Zbieranie i prowadzenie wymiany informacji niezbędnej członkom Grupy w zakresie ich działalności gospodarczej.
 11. Współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju branży spożywczej regionu pomorskiego.
 12. Reprezentowanie członków PGS w zakresie obrony ich interesów wobec organów administracji rządowej i samorządowej.

Osiągnięcia

  • NAGRODA SPECJALNA – NAGRODA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI na targach Baltpiek 2011
   nagroda_baltpiek
  • KONKURS NA NAJATRAKCYJNIEJSZE STOISKA TARGOWE
   Pomorska Grupa Spółdzielcza – najatrakcyjniejsze stoisko Targów BALTPIEK 2011
  • KONKURS NA HIT TARGÓW LUBAŃ 2010
   Pomorska Grupa Spółdzielcza otrzymała za produkt spożywczy „Chleb Pomorski” tytuł HIT TARGÓW.
   Chleb pomorski jest wspólna inicjatywą spółdzielczych piekarń zrzeszonych w Pomorskiej Grupie Spółdzielczej oraz Gdańskich Młynów. Podstawowym celem było stworzenie chleba nawiązującego składem oraz smakiem do pieczywa popularnego dawniej na Pomorzu oraz składającego się głównie z surowców wytwarzanych w województwie pomorskim.

chleb_pom_1                   chleb_pom_2

KONTAKT

JERZY BLOK, tel. 601 653 091
ANDRZEJ WOJNOWSKI, tel. 665 663 343